Erantzun laburrak ausaz lotu

Aukerako sarrera baten ondoren, ikasleari azpigaldera batzuk aurkezten zaizkio eta horien ondoan erantzun posibleak desordenan. Zenbat galdera, hainbat erantzun azaltzen dira.

Ikasleak azpigaldera bakoitzari dagokion erantzuna aukeratu behar du.

Azpigaldera bakoitza pisu berberarekin ponderatzen da eta hartara guztiek osatzen dute galderaren kalifikazio osoa.

Galderak eta erantzunak oraingo kategorian dagoen erantzun laburreko galdera-multzotik ausaz aukeratzen dira. Galdetegi bereab egindako saiakera bakoitzak galdera eta erantzun ezberdinak izango ditu.

Laguntza-fitxategien zerrenda
Erakutsi laguntza hizkuntza honetan: English