Zenbakizko galderak

Galdera-mota honetan (irudia izan dezakeena) erantzunak zenbakia izan behar du.

Eskatzen den erantzunak errore-marjina onargarria izan dezake. Horrek erantzun-heina izatea ahalbidetzen du.

Adibidez, erantzun zuena 30ekoa bada, eta marjina onargarria 5ekoa bada, 25 eta 35 bitarteko zenbaki guztiak zuzenak izango dira.

Laguntza-fitxategien zerrenda
Erakutsi laguntza hizkuntza honetan: English