Erantzunak nahastu (Aukera anitzekoetan)

"Bai" sakatuz gero, erantzunen ordena ausaz aldatuko da ikasleak erantzun nahi duen bakoitzean. Horretarako, baina, galdetegiaren ezarpenetan "Galderen barruan nahastu" izenekoan "Bai" aukeratu behar izan dugu.

Helburua ikasleei elkarri kopiatzea zailago bihurtzea da.

Laguntza-fitxategien zerrenda
Erakutsi laguntza hizkuntza honetan: English