Enuntziatuak lotu

Aukerako sarrera baten ondoren, ikasleari azpigaldera batzuk aurkezten zaizkio eta horien ondoan erantzun posibleak desordenan. Zenbat galdera, hainbat erantzun azaltzen dira.

Ikasleak azpigaldera bakoitzari dagokion erantzuna aukeratu behar du.

Azpigaldera bakoitza pisu berberarekin ponderatzen da eta hartara guztiek osatzen dute galderaren kalifikazio osoa.

Laguntza-fitxategien zerrenda
Erakutsi laguntza hizkuntza honetan: English