Galderak inportatu

Funtzio honek formulario baten bidez kargatutako testu-artxibategiak inportatzea ahalbidetzen du.

Onartutako formatuak honako hauek dira:

GIFT

  GIFT formatua eskura dagoen osatuena da testu-artxibategi batetik sorta baten galderak inportatzeko. Aukera asko ditu, hala nola: egia/gezurra, erantzun laburra, kointzidentzia-jokua eta zenbakizko galderak, eta baita _______-ren txertaketa ere "hutsuneak bete" formaturako. Testu-artxibategi sinple batean galdera-mota batzuk nahas daitezke, zeren formatu honek iruzkin-lerroei, galderen izenei, ikaslearen erantzun automatikoari eta portzentajeen bidezko kalifikazioei eusten baitie. Ikus ditzagun bi adibide:

     Colón-ek 1492ko {
       ~abuztuaren
       ~irailaren
       =urriaren
       } 12an Amerika aurkitu zuen.
     
     Zein herrialdetatik datoz jatorriz karaktere japoniarrak? {
       ~Indiatik
       =Txinatik
       ~Korea
       ~Egiptotik}
  

  Informazio gehiago GIFT formatuari buruz

Aiken formatua

"Aiken" formatua aukera anitzeko galderak sortzeko oso modu sinplea da, formatu argi eta ulerterraza erabilita. Hona hemen adibide bat:

Zein LMS-k ditu galdera-sortak inportatzeko formatu gehien?
A) Moodle-k
B) ATutor-ek
C) Claroline-k
D) Blackboard-ek
E) WebCT-ek
F) Ilias-ek
ANSWER: A

Hitz galdua

  Formatu honek aukera anitzeko galderak baino ez ditu onartzen. Galdera bakoitza tilet batek (~) bereizten du, eta erantzu zuzenaren aurretik berdinatsun-marka al (=) agertzen da. Adibidez:

  Gure gorputzaren atalak miatzen hasten garenean, {=anatomia eta fisiologiako ~reflexologiako ~zientziako ~esperimentuetako}adituak bihurtzen gara, eta nolabait bizitzako ikasleak.

  Informazio gehiago Hitz galdua formatuari buruz

AON

  Hitz galduaren funtzionamendu bera du, ondokoan izan ezik: inportatutakoan, galdera guztiak launakako taldeetan biltzen dira, horietatik zuzena aukeratzeko.

  Gainera, aukera anitzeko galderak inportatzean ausaz nahasten dira.

  Honela deitzen zaio galdera-sorten ezaugarri askoren garapena bultzatu zuen enpresa baten omenez.

Blackboard

  Este módulo puede importar preguntas guardadas con la característica de exportar preguntas del programa Blackboard. Se apoya en la capacidad de compilar funciones XML en sus correspondientes PHP.

  Informazio gehiago Blackboard formatuari buruz

WebCT

Course Test Manager (Administrador de Test de Cursos)

  Este módulo permite importar banco de preguntas en formato Course Test Manager. Existen diversas maneras de tener acceso al banco de preguntas, de base de datos Access de Microsoft Access  , dependiendo si Moodle se ejecuta sobre un servidor Web: Windows o Linux.

  En Windows debe subir la base de datos Access como cualquier otro archivo de importación de los datos.

  En Linux, usted debe instalar una máquina de Windows en la misma red que la base de datos Course Test Manager y un  software llamado ODBC Socket Server, que utiliza XML para transferir datos a Moodle en el servidor de Linux.

  Por favor, lea el archivo de la ayuda de abajo antes de usar este tipo de importación.

  Informazio gehiago CTM formatuari buruz

Txertatutako erantzunak (Cloze)

Pertsonala

Formatu gehiago ari dira garatzen, WebCT eta IMS QTI barne, baina baita Moodle-ren erabiltzaileek proposa dezaketen beste edozein ere.

Laguntza-fitxategien zerrenda
Erakutsi laguntza hizkuntza honetan: English