Erantzun zuzenak erakutsi

Aukera hau aktibatzen baduzu, galdetegia amaitu eta gero ikasleak galdera bakoitzaren erantzun zuzena ikusteko modua izango du (kolore dirdiratsuan nabarmendua).

Laguntza-fitxategien zerrenda
Erakutsi laguntza hizkuntza honetan: English